एक शिल्पकार

एक शिल्पकार
 
त्या मूर्तीकड़े बघता वाटे
माझी प्रत्यक्षातली कविता
ती मूर्ती कोणाची होती
हे काय विचारणे आता?
 
तुझीच जणू ती मूर्ती होती
होतीस तू तेव्हाही प्रेरणा
तूच समोर प्रकटली होतीस
पण माझी तू (अमूर्त) कल्पना!

प्रिये, खर्या नसल्या तरी
कल्पना कधी कधी वास्तवात उतरतात,
तुझ्याच सारखे सुंदर होउन,
त्या साक्षात् अस्तिवात येतात! 
 
कल्पना कधीच सत्यात नसल्या,
तरी सत्य कधीच काल्पनिक नसते,
सौंदर्य कल्पनेतून प्रकटत असले,
पण प्रेम माझे (अग तुझ्यावरचेच),
कल्पनातीत असते!
शिल्पा हे निर्जीव असले तरी,
त्यातून भाव प्रकट होतात,
काव्य हे शब्दांचे असले,
कल्पना मनातल्या (पानावर) अवतरतात!!
 

अरे,
जी शब्दांच्या पलीकडले असते,
ते कधी कधी मूर्तरूप घेते,
अन एखाद्या कवीची कल्पना
जणू प्रत्यक्षात अवतरते!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s